Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Verder onderzoek

Nationaal Archief (NA)

Het Oud Archief van de Burgerlijke Stand van Suriname (tot 1828) bevindt zich niet in het Nationaal Archief in Den Haag. De originele stukken bevinden zich bij het Nationaal Archief Suriname te Paramaribo.

Gelukkig is het archiefbestand integraal op microfiche aanwezig, daar verwijst archiefinventaris 1.05.11.16 ook naar. De microfiches kunnen door een ieder (met behulp van aanwezig zijnde leesapparaten) in de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (kast 8, lade 2) worden bekeken. Van de afbeeldingen op de microfiches kunnen bij het Nationaal Archief uiteraard ook reproducties worden vervaardigd.

Het voert te ver om hier een uitgebreid overzicht te geven van de archieven en publicaties in het Nationaal Archief die direct op de koloniale bevolking van Suriname in de zeventiende en achttiende eeuw betrekking hebben of daarover gegevens bevatten. Een handige opsomming van aan Suriname gerelateerde archieven en publicaties in het Nationaal Archief vindt u in de onderzoeksgids Ik zoek een inwoner van Suriname.

Andere instellingen

Hieronder noemen we de belangrijkste andere instellingen in Nederland met materiaal (zoals archieven, publicaties, beeld- en geluidcollecties, documentatie, (digitale) gegevensbestanden, microfiches) over koloniaal Suriname en zijn bevolking. We verwijzen daarbij naar de websites van deze instellingen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in