Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Vervaardiger: 
KDV architects
Accountability: 

De Koloniaal Surinaamse, geroformeerde database werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc.
In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief.
De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database.
De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief.

In dit onderdeel vindt u nadere informatie over de voor de database gebruikte (archief)bronnen. Zo kunt u precies nagaan welke gegevens uit welke archiefbescheiden zijn opgenomen in de database.

Tevens kunt u kennis nemen van een aantal historische aspecten die te maken hebben met de database. Het gaat hierbij voornamelijk om achtergrondgegevens over de Surinaamse hervormde gemeente in de tijd die de database bestrijkt.

Ten slotte geven wij u enkele tips voor wie als historicus of genealoog zelf verder onderzoek wil doen naar de bevolkingsgroep die het onderwerp is van deze database.

Dankwoord

Het Nationaal Archief in Den Haag is architectenbureau KDV te Paramaribo bijzonder erkentelijk voor het samenstellen en beschikbaar stellen van de database Gereformeerde Kerk Registers om de Historische Database Suriname verder uit te breiden. Dank gaat in het bijzonder uit naar de heer Philip Dikland van KDV die het project heeft gerealiseerd. In dat verband dient ook te worden genoemd mevrouw Rasiem Karyosemito, die met bewonderenswaardig geduld en accuratesse samen met Philip Dikland de data en teksten vanaf de microfiches heeft ingevoerd.

Architectenbureau KDV heeft te kennen gegeven dat het een ieder vrij staat de database te gebruiken voor niet-commerciële en culturele doeleinden.
Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de auteurs. Bij overname van gegevens uit de database gaarne de auteurs vermelden.

KDV architects
Naarstraat 9, Paramaribo, Suriname
tel. (597) 494593
email:
info@kdv.sr.com

 
  

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in