Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam: Albanus

Meer resultaten

Familienaam Albanus

Datum overlijden 11-03-1774

Datum kerkrecht 01-01-1774

Tekst register 1774-maart 11 Debet J: H: van Heemskerk - A voor 't bekentm: van vrouw Agnes Margaretha Albanus huijsvrouw van Coenr: van Heemskerk f 9,-

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 36, journaal van ontvangst wegens kerkgerechtigheid 1766 – 1774

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1766 - 1774 / 5

Pagina register 247

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in