Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam: Akeren

Meer resultaten

Familienaam Akeren

Tussenvoegsels van

Datum overlijden 29-10-1779

Datum kerkrecht 01-01-1779

Tekst register 1779-october 29 Debet Boedel Pieter van Akeren - Aan kerkegeregtigheid voor 't begraven van hem zelfs in de Oude Oranje Tuijn door Samuel van Heyst f 41,15 ( boete volgens Resolutie van den Edele Achtbaare Hove van Politie en Crimineele Justitie & & f 500,-)

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 27, grootboek van de kerk van Paramaribo 1777 -1781

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1777 - 1781 / 4

Pagina register 76

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in