Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam: Akeren

Meer resultaten

Familienaam Akeren

Tussenvoegsels van

Datum overlijden 04-05-1779

Datum kerkrecht 01-01-1779

Tekst register 1779-mei 4 Debet Pieter van Akeren - Aan kerkegeregtigheid voor 't bekentmaken van 't overleijden van desselfs broeder Gijsbert van Akeren te Gouda f 7,10

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 27, grootboek van de kerk van Paramaribo 1777 -1781

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1777 - 1781 / 3

Pagina register 58

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in