Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Steyn

Meer resultaten

Familienaam man Steyn

Familienaam vrouw Angerstein

Datum ondertrouw 1787-10-05

Datum huwelijk 1787-01-01

Tekst register 1787 op heeden den vijfden october sijn ten overstaan van den Edele Achtb: heeren Mr: Willem Pieter Visscher raad in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeteekende na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Pieter Steijn(?) jongman van de Lutersche religie geboortig uijt ......in ....... oud 26 jaaren en alhier woonagtig en Sophia Elisabeth Angersteijn weduwe J: Bellon geboortig te Brunswijk van de Lutersche religie oud 24 jaaren alhier woonagtig. Paramaribo dato utsupra W: P: Visscher / my praesent S: Fellmann Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 24 october 1787 zijn de neevenstaande persoonen door ons ondergeschreevene raaden in den huwelijken staat bevestigd. Actum Paramaribo dato utsupra F: E: Becker, W: P: Visscher / my praesent J: J: Wohlfahrt

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 4

Pagina register 147

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in