Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Kalden

Meer resultaten

Familienaam man Kalden

Familienaam vrouw Albrechts

Datum ondertrouw 1770-03-16

Datum huwelijk 1770-01-01

Tekst register 1770 op heeden den 16 maart sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren J: Roux raaden in den Ed: Hoove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie & & en door mij ondergeschreeve geswoore clercq naar behoorlijke affvraaging in den huwelijken staat in en aangeteekent Louis Kalden jongman van de gereformeerde religie oud 28 jaaren geboortig te Utrecht, geadsisteert met J: A: Fresten en desselfs huijsvrouw en Anna Elisabeth Albrechts van de Luijtersche religie oud 18 jaaren geboortig alhier aan Paramaribo, geadsisteerd met A: Vogel en de huijsvrouw van Germano. Actum Paramaribo dato utsupra J: Roux / my praesent J: E: Vieira gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 1

Pagina register 24

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in