Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Hoemeyer

Meer resultaten

Familienaam man Hoemeyer

Familienaam vrouw Axen

Datum ondertrouw 1760-04-04

Datum huwelijk 1760-01-01

Tekst register 1760 op heeden den 4 april sijn ten overstaan van de Ed: Achtbaere heeren Ch: Egon de Langes de Beauveser & David Francois Dandiran raeden in den Ed: Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeschreevene geswoore clercq na behoorlijke afvraeginge tot den huwelijken staat in en aangeteekend Gerrit Hoemeijer jongman van de Roomse religie geboortig te Biele in 't Collnse & woonagtig alhier geadsisteert met Carel Fredrik Ludwig en desselfs huijsvrouw en Maria Juriane Axen jonge dogter van de Lutherse religie geboortig en woonagtig alhier geadsisteert met haar vader Christian Axen en de weed: Thuijman. Actum dato utsupra C: E: de Langes de Beauveser, D: F: Dandiran / my praesent C: W: Koster gesw: clercq Onderaan in de margine staat vermeld: op heeden den 20 april 1760 sijn de bovenstaande persoonen ten overstaande van de Ed: Agtb: heeren C: E: de Langes de Beauveser & Aubin Nepveu raaden in den Ed: Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie in den huwelijken staat bevestigt C: E: de Langes de Beauveser / my praesent S: Beek prov: geswoore clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 4

Pagina register 168

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in