Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Heyfelder

Alle resultaten

Familienaam man Heyfelder

Familienaam vrouw Axen

Datum ondertrouw 1781-10-26

Datum huwelijk 1781-01-01

Tekst register 1781 op heeden den 26 october sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren H: Rotarius en A: Lemmers raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie & & en door mij ondergeteekende secretaris der opgemelde colonie na behoorlijke affvraaging tot den huwelijken staat in en aangeteekent .... Godloff Heyfelder oud dertig jaaren gebooren te .......... van de Lutherse religie en Maria Johanna Axen laast wed: Meijer geboren alhier van de Luijtersche religie. Actum Paramaribo dato utsupra H: Rotarius, A: Lemmers / my praesent Gootenaar Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 11 november 1781 zijn de neevenstaande persoonen door ons ondergeteekende raaden in den huwelijke staat bevestigt. Actum Paramaribo dato utsupra G: Reijziger / my praesent J: E: Vieira eerste gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3

Pagina register 108

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in