Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Hersch

Meer resultaten

Familienaam man Hersch

Familienaam vrouw Axen

Datum ondertrouw 1764-09-07

Datum huwelijk 1764-01-01

Tekst register 1764 op heeden den 7 september sijn ten overstaan van den Edele Agtbaare heeren Mr: A: Nepveu en Jn: Planteau Pz: raaden in den Edelen Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Suriname door mij ondergeschreevene geswoore clercq naa behoorlijke affvraginge tot den huwelijken staat in en aangeteekent Johan Jacob Hessel(Hersch?) oud 32 jaren jongman geboortig te ...bach in ......van de Lutherse religie geadsisteerd met ......Serense en .....van Assenbauer en Johanna Christina Axen jonge dogter oud 19 jaaren van de Lutherse religie geboortig & woonagtig alhier aan Paramaribo, geadsisteerd met desselfs vader en de huijsvrouw van .......... Actum dato utsupra A: Nepveu, J: Planteau / my praesent U: Wilkens prov: gesw: clercq Onderaan in de margine staat vermeld: op heeden den 22 september 1764 sijn de bovenstaande persoonen van de Ed: Achtb: heeren J: Martin en J: Planteau Pz: in den huwelijken staat bevestigt. Actum Paramaribo dato utsupra Jean Martin, J: Planteau Pz: / my praesent ..........

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 4

Pagina register 210

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in