Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Hansen

Meer resultaten

Familienaam man Hansen

Familienaam vrouw Apostel

Datum ondertrouw 1758-12-15

Datum huwelijk 1758-01-01

Tekst register 1758 op heeden den 15 december sijn ten overstaan van de Edele Achtbaere heeren Jean Martin en David Francois Dandiran raeden in den Edelen Hove van Politie & Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeschreevene eerste geswoore clercq na behoorlijke afvraeging tot den huwelijken staat in en aangeteekent .....Hanssen jongeman oud 25 jaaren van de Augsburgse confessie geboortig te Huijen(?) in Denenmarken en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteerd met de Ed: Achtb: heer Carel Otto Creitz en vrouwe Susanna Nepveu huijsvr: van de heer J: P: M: Mutzelius en Catharina Johanna Apostel jonge dogter oud 25 jaaren en 10 maanden van de Menoniten religie geboortig te Amsterdam en alhier aan Paramaribo woonagtig geadsisteerd met de heer Carel Klijnhans en desselvs huijsvr: juffr: Elisabeth Gotholps. Actum Paramaribo dato utsupra Jean Martin, D: F: Dandiran / my praesent I: A: Jngenlohe gesw: clercq Onderaan in de margine staat vermeld: op heeden den 7 januarij 1758 zijn ten overstaan van de Ed: Agtb: heer W: H: van Steenberch en Jean Martin in de Ed: Hove van Politie & Crimineele Justitie deser colonie & & den voorenstaande persoonen in den huwelijken staat bevestig. Actum Pararmaribo utsupra Jean Martin / my praesent I: A: Jngenlohe gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 3

Pagina register 149

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in