Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Gollensteede

Alle resultaten

Familienaam man Gollensteede

Familienaam vrouw André

Datum ondertrouw 1791-06-03

Datum huwelijk 1791-01-01

Tekst register 1791 op heeden den 3 junij sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren F: Saffin raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijk afvraging in den huwelijken staat aangeteekend Christiaan Gollensteede geboortig te Bokhorn int Hertogdom Oldenburg en jonkman oud 26 jaaren van de Lutersche religie en Florentia Angenetta Andree jonge dogter geboortig in deeze colonie oud twee en twintig jaaren van de gereformeerde religie overleggende onderhandsche acte van consent van haar moeder A: E: Bartholomaij laast wed: wijlen Johs: Andree op heeden afgegeeven. Actum Paramaribo dato utsupra Frans Saffin / my praesent J: J: Wohlfahrt

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 4

Pagina register 166

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in