Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Tussenvoegsels man: von

Meer resultaten

Tussenvoegsels man von

Familienaam man Citzwitz

Familienaam vrouw Axen

Datum ondertrouw 1791-03-04

Datum huwelijk 1791-01-01

Tekst register 1791 op heeden den 4 maart sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren Mr: Fransz Ewoud Becker en W: P: Visscher raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & door mij ondergeteekende prov: geswoore clercq na behoorlijk afvraging in den huwelijken staat aangeteekend Johan Friederich von Citzwitz geboortig uit Konigsberg in Pruijssen oud 31 jaaren een jonkman van de Roomsche religie en Johanna Christina Axen laast weed: J: van Rijswijk geboortig hier te Paramaribo oud 40 jaaren van de Luthersche religie overleggende certificaat van weesm: deeser colonie. Actum Paramaribo dato utsupra F: E: Becker, W: P: Visscher / my praesent Chr: Brouwn prov: gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 4

Pagina register 165

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in