Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Tussenvoegsels man: de

Meer resultaten

Tussenvoegsels man de

Familienaam man Bellon

Familienaam vrouw Angerstein

Datum ondertrouw 1783-03-21

Datum huwelijk 1783-01-01

Tekst register 1783 op heeden den 21 maart sijn ten overstaan van den Edele Achtbaare heeren Mr: G: Reijziger en C: Nagel raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Surinaame & & en door mij ondergeteekende prov: gesw: clercq na behoorlijke affvraaging in den huwelijken staat in en aangeteekend Jacques de Bellon weeduwenaar van de gereformeerde religie geboortig te Amsterdam oud 33 jaaren en mejuffrouw Sophia Elisabeth Angerstein van de Lutersche religie geboortig te Bronswijk oud 19 jaaren gemunieerd met den conzent van haare ....... vader Behneevens en voogd J: H: J: Krieger. Actum Paramaribo dato utsupra G: Reijziger / my praesent J: Dieulefit prov: gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3

Pagina register 116

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in