Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Aubert du Chene

Meer resultaten

Familienaam man Aubert du Chene

Familienaam vrouw Spiering

Datum ondertrouw 1776-02-16

Datum huwelijk 1776-01-01

Tekst register 1776 op heeden den 16 februarij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren B: Texier en J: G: Clemen raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie deeser colonie Suriname & & en door mij ondergeschrevene secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent, Michel Obert du Cheene jongman van de gereformeerde religie oud 22 jaaren geboortig te Londen geadsisteerd met den heer ... vrouw Creutz en de wed: du Cheene,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in