Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Assenbour

Meer resultaten

Familienaam man Assenbour

Familienaam vrouw Hoffman

Datum ondertrouw 1756-05-07

Datum huwelijk 1756-01-01

Tekst register 1756 op heeden den 7 meij zijn ten overstaan van de Edele Agtbaare heeren N: Lemmers en Francois des Loges raaden in den Edele Hove van Politie & Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij eerst gesw: naa behoorlijke afvraginge tot den huwelijken staat in en aangeteekend Fredrik Assenbour weduwenaar van de Rooms Catholijke religie oud .. jaaren geboortig te Munsse bij .....en woonagtig alhier geadsisteert met Christiaan Axen en Anna Margaretha Hoffman weed: Johan Christoffel .....van de gereformeerde religie geboortig ........en woonagtig alhier aan Paramaribo geadsisteerd met Anna Elisabeth Hoffman huijsvrouw van Fredk: Fiedelaer. Actum Paramaribo dato utsupra. N: Lemmers, Francois des Loges / my praesent F: S: Veltkamp eerst gesw: clercq

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 3, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 3 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1742 - 1767 / 3

Pagina register 120

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in