Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Arnsen

Meer resultaten

Familienaam man Arnsen

Familienaam vrouw Kalden

Datum ondertrouw 1799-05-03

Datum huwelijk 1799-01-01

Tekst register 1799 op heeden den 3 maij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren E: M: Schelkes raeden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeteekende geswoore clercq in den huwelijken staat aangeteeckend,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in