Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Arlaud

Meer resultaten

Familienaam man Arlaud

Familienaam vrouw Lemmers

Datum ondertrouw 1794-09-19

Datum huwelijk 1794-01-01

Tekst register 1794 op heeden den 19 september zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren Mr: W: P: Visscher & J: Vieira raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende gesw: clercq na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in