Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Apel

Meer resultaten

Familienaam man Apel

Familienaam vrouw Beruvier

Datum ondertrouw 1774-01-28

Datum huwelijk 1774-01-01

Tekst register 1774 op heeden den 28 januarij sijn ten overstaan van den Ed: Achtb: heeren J: Roux raaden in den Ed: Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Surinaamen & & en door mij ondergeschreevene secretaris na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Carler Cristof Godhelf Apel oud 28 jaaren van de Luterse religie geboren te Wegenar in Saxen jongman, geadsisteerd met C: Calscher(Calicher) en desselfs huijsvrouw en Maria Margareta Beruvier oud 16 jaaren van de gereformeerde religie geboren te Amsterdam jonge dogter sijnde geadsisteerd met haar vader Jan Mark Beruvier en Francina Anna Hardeegen geboren Groenemeij. Actum Paramaribo dato utsupra J: Roux / my praesent A: de Milly

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)

Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 2

Pagina register 69

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in