Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Anee

Meer resultaten

Familienaam man Anee

Tussenvoegsels vrouw de

Familienaam vrouw Bye

Datum ondertrouw 1787-01-05

Datum huwelijk 1787-01-01

Tekst register 1787 op heeden den vijfden januarij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren F: Saffin raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in