Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Andriesen

Meer resultaten

Familienaam man Andriesen

Tussenvoegsels vrouw van

Familienaam vrouw Gennep

Datum ondertrouw 1799-01-25

Datum huwelijk 1799-01-01

Tekst register 1799 op heeden den 25 januarij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren L: de la Rochette raeden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeteekende geswoore clercq in den huwelijken staat aangeteeckend,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in