Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: André

Meer resultaten

Familienaam man André

Tussenvoegsels vrouw van

Familienaam vrouw Bijland

Datum ondertrouw 1771-03-05

Datum huwelijk 1771-01-01

Tekst register 1771 op heeden den 5 maart zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren P: Ferrand en Mr: G: Reijziger raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Surinaame & & door mij ondergeschrevene gesw: clercq naar behoorlijke affvragingh tot den huwelijken staat in en aangeteeckent, Anna van Bijland laast wed: Wiltens van de gereformeerde religie geboortig van Guuendam en woonagtig alhier oud 41 jaaren en geassisteert met mevr: deWed: N: Lemmers en den heer & mr: J: B: van Vheelen, en Jan Henderik André jongman van de gereformeerde religie geboortig van N... (Nieyork?) en woonagtig alhier oud 39 jaaren en geassisteert met den ED: Achtb: heer C: Godeffroij sijn Ed: huijsvrouw.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in