Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: André

Meer resultaten

Familienaam man André

Familienaam vrouw Axen

Datum ondertrouw 1761-07-10

Datum huwelijk 1761-01-01

Tekst register 1761 op heeden den 10 julij zijn ten overstaan van de Edele Achtb: heeren C: O: Creutz en D: F: Dandiran raeden in den Ed: Hove van politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeschreevene prov: gesw: Clercq ter secretarij der op gemelde colonie naa behoorlijke afvraaginge tot den huwelijken staat in en aangeteeckent,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in