Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Familienaam man: Adrianus

Meer resultaten

Familienaam man Adrianus

Familienaam vrouw Koopman

Datum ondertrouw 1792-12-28

Datum huwelijk 1792-01-01

Tekst register 1792 op heeden den 28 december zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren Mr: W: P: Visscher raeden in den Edele Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende secretaris na behoorlijke affvraagingh in den huwelijken staat in en aangeteeckent, Mathijs Adrianus jongman van de gereformeerde religie oud drie en veertig jaaren geboren in de stad Hoorn en woonagtig alhier,

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in