Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Achternaam: Wobma

Meer resultaten

Achternaam Wobma

Datum intreding 01-01-1692

Kerkgemeente Pirica

Tekst register .. .. Gerrit Wobma de Oude (naamregister der Ledematen van Pirica, soo die met attestatie uijt het vaderlandt ende ende andere respective gemeentens deser provintie hier ter Stede gekomen zijn, als die haere belijdenis van de Eerw: Consistorie alhier hebben afgeleijdt, en in de Comunie des H: Avontmaals zijn opgeno.omen)

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Perica)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. L. 1688 - 1730 / 10 (Pirica)

Pagina register 529

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in