Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Achternaam: Cellier

Meer resultaten

Achternaam Cellier

Datum intreding 01-12-1694

Kerkgemeente Pirica

Tekst register 1694 december .. Is Jan Cellerier als ledemaet in Pirica met Attestatie uijt den haagh van de Franse Kerk........aengenomen.

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Perica)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. L. 1688 - 1730 / 10 (Pirica)

Pagina register 531

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in