Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Achternaam: Amsincq

Meer resultaten

Achternaam Amsincq

Datum intreding 01-01-1692

Kerkgemeente Pirica

Tekst register .. .. Paul Amsinq met Attestatie der Franse gemeente tot Amsterdam.

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Perica)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. L. 1688 - 1730 / 10 (Pirica)

Pagina register 530

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in