Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Stephanus

Meer resultaten

Voornaam Stephanus

Achternaam Arnaud

Geboortedatum 30-06-1711

Datum doop 22-10-1711

Naam vader Arnaud

Tussenvoegsel moeder le

Naam moeder Grand

Naam predikant Engel, Diderik Jacob

Tekst register 1711 oktober 22 gedoopt het soontje van Francois Arnaud en Maria Le Grand, genaamt Stephanus geboren den 30 junij. Getuijgen wed: Isaac Viala en haar zoon Stephanus Viala. D: J: Engel

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in