Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Pieter

Meer resultaten

Voornaam Pieter

Achternaam Arnaud

Geboortedatum 06-05-1710

Datum doop 01-06-1710

Naam vader Arnaud

Tussenvoegsel moeder le

Naam moeder Grand

Naam predikant Bruyn, Wilhelmus de

Tekst register 1710 junij primo, gedoopt door Do: Wm: de Bruijn alhier in de kerk de naar volgende kinderen te weten: 1. Pieter waar van de vader is Francois Arnout en moeder Maria Le Grand geboren den 6 maij. Getuijgen Pierre Juran en Marianne Bouron huijsvrouw van Ptr: Rocher. 2 Gerrit waar van vader is Gerrit Brinkman, de moeder Elisabeth Davids geboren den 25 april. De getuijgen sijn Joseph Brethon en Joanna Borris huijsvrouw van Gelyn Paalding. Volgens haar aanschrijvens aan de kerkenraadt en is in absentie van de gesegde persoonen ten doop gehouden door de huijsvrouw van Jan van der Meijn. Daniel Pichot, Andre Walraven junior en Wm: vn Ommeren Diaconen - G: D: Bourse en Jsaac Pichot ouderlingen

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in