Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Maria Ester

Meer resultaten

Voornaam Maria Ester

Achternaam Arnaud

Geboortedatum 10-12-1707

Datum doop 22-12-1707

Naam vader Arnaud

Tussenvoegsel moeder le

Naam moeder Grand

Naam predikant Moda, Boethius

Tekst register 1707 december 22 gedoopt op de plantagie Picoribo in Para het dochtertje van Francois Arnoud en Marie le Grand echtelieden. Genaamt Maria Ester gebooren den 10 ditto s'avonds omtrent 9 uuren. De peter Wynant de Vree en Ester Espesel sijn huijsvrouw als meter. de H: doop is bedient in't bijwesen van P: Duchon als ouderling en meer andere getuijgen. B: Moda

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in