Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Maria Elisabeth

Meer resultaten

Voornaam Maria Elisabeth

Achternaam Arlaud

Geboortedatum 05-12-1772

Datum doop 23-12-1772

Naam vader Arlaud

Naam moeder Yver

Tekst register 1772 december 23 is door mij ondergeschr: behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kint met naame Maria Elisabeth geboore den 5 december 1772 zijnde het dogtertie van de hr: Abr: Arlaud en Maria Yver echtelieden. Peeter voornoemde vader en meeter Maria Elisabeth Arlaud. Jb Tallans V:D:M:

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 2 (Paramaribo)

Pagina register 22

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in