Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Johannes

Meer resultaten

Voornaam Johannes

Tussenvoegsels St.

Achternaam André

Geboortedatum 17-07-1728

Datum doop 05-08-1728

Tussenvoegsel vader St.

Naam vader André

Naam moeder Mulder

Naam predikant Engel, Abraham Aegidius

Tekst register 1728 augustus 5 is door den predikant de heer Martinus Heydanus alhier in de kerk gedoopt het soontje van Isaac St. Andree en Magdalena Mulder egte liden en genaamt Johannes geboren den 17 julij desselven jaars. in fidem veri. A: E: Engel pastor

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 4 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in