Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Pieter

Meer resultaten

Voornaam Pieter

Tussenvoegsels St.

Achternaam André

Geboortedatum 10-07-1726

Datum doop 28-07-1726

Tussenvoegsel vader St.

Naam vader André

Naam moeder Mulder

Naam predikant Engel, Abraham Aegidius

Tekst register 1726 julij 28 is door mij gedoopt het soontje van Jsaac St. Andre en Magdalena Mulder egte liden en genaamt Pieter, geboren den 10 julij des bovenstaanden jaars. A: A: Engel pastor

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 4 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in