Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Anna Henriette

Meer resultaten

Voornaam Anna Henriette

Tussenvoegsels St.

Achternaam André

Geboortedatum 15-11-1724

Datum doop 26-11-1724

Tussenvoegsel vader St.

Naam vader André

Naam moeder Mulder

Naam predikant Engel, Abraham Aegidius

Tekst register 1724 november 26 gedoopt het dogtertie van Jsaac St. André en Magdalena Mulder egtelieden, genaamt Anna Henriette geb: den 15 d:. Abm: Agid: Engel

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 3 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in