Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Maria Magdalena

Meer resultaten

Voornaam Maria Magdalena

Tussenvoegsels St.

Achternaam André

Geboortedatum 06-07-1721

Datum doop 13-07-1721

Tussenvoegsel vader St.

Naam vader André

Naam moeder Mulder

Naam predikant Engel, Abraham Aegidius

Tekst register 1721 julij 13 gedoopt het dogtertje van Jsaac St: André en Magdalena Mulder echtelieden, genaamt Maria Magdalena geb: den 6 d:. Abm: Agid: Engel

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 3 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in