Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Joachim Christiaan

Meer resultaten

Voornaam Joachim Christiaan

Achternaam André

Geboortedatum 24-11-1773

Datum doop 09-12-1773

Naam vader André

Naam moeder Maasdorff

Tekst register 1773 december 9 zijn door mij ondergesch: behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt twee kinderen: het eerste met naame Joachim Christiaan gebooren den 24 november 1773 zijnde het zoontje van wijlen Johannes Andree en des zelves weduwe A: C: Maasdorff doop getuigen zijn J: M: Bentzun en des zelvs vrouwe - Jb Tallans V:D:M:

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 3 (Paramaribo)

Pagina register 31

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in