Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Anna Magdalena

Meer resultaten

Voornaam Anna Magdalena

Achternaam André

Geboortedatum 22-05-1772

Datum doop 01-05-1772

Naam vader André

Naam moeder Maasdorff

Tekst register 1772 mei ... is door mij ondergeschrevenen behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kindt met naame Anna Magdalena geboore den 22 maij 1772 zijnde het dogtertje van Johannis Andree en Anna Catharina Maasdorff echtelieden. Doopgetuigen voornaamde vader van 't kindt. (was geteekent) Jb Tallans V:D:M:

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 2 (Paramaribo)

Pagina register 17

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in