Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Marianne

Meer resultaten

Voornaam Marianne

Achternaam Amiot

Geboortedatum 01-01-1710

Datum doop 30-03-1710

Naam vader Amiot

Naam moeder niet genoemd

Naam predikant Bruyn, Wilhelmus de

Tekst register 1710 maart 30 gedoopt door Do: Wm: de Bruijn naar de predicatie des namiddags voor de volle gemeente een mullatte meijsje genaamt Marianne. Waar van vader is geweest Josias Amiot geprocreert bij een Jndianinne oud sijnde 6 a 6½ jaaren. Als peter Paul Delpeijre die bij schriftelijke brieffje hier Annex, het selve kind heeft belooft in de Christelijke gereformeerde Religie te sullen opbrengen, als meter de huijsvrouw van Jan Audebaud. T welk wij getuijgen bij absentie van onse Eerwaarde Predicant datum als boven. G: D: Bource, Daniel Pichot en Andre Walraven Junior.

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in