Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Anna Christina

Meer resultaten

Voornaam Anna Christina

Achternaam Ahasvexus

Geboortedatum 07-12-1707

Datum doop 11-12-1707

Naam vader Ahasvexus

Tussenvoegsel moeder van der

Naam moeder Horst

Naam predikant Moda, Boethius

Tekst register 1707 december 11 gedoopt door Do: Buma het dochtertje van Andries Ahasvexus en Elizabeth van der Horst. Genaamt Anna Christina gebooren den 7 do: s'agtermiddags tussen 2 en 3 uuren. De peter Paulus Sellée en sijn huijsvrouw Anna Sellée meeter. B: Moda

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in