Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Jan Adam

Meer resultaten

Voornaam Jan Adam

Achternaam Adderveen

Geboortedatum 22-08-1708

Datum doop 02-09-1708

Naam vader Adderveen

Naam moeder Lourson

Naam predikant Moda, Boethius

Tekst register 1708 september 2 gedoopt het soontje van Christiaan Adderveen en Elizabeth L.......(Lourson) echtelieden, genaamt Jan Adam geboren den 22 augustus s'agtermiddags ten 3 uren. Peter Jan Adam Wilhelm en meter Josina Stuart echtelieden. B: Moda

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 9, kerkboek 1688 - 1730 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1688 - 1730 / 2 (Paramaribo)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in