Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Gereformeerden, Voornaam: Jan Willem

Meer resultaten

Voornaam Jan Willem

Achternaam Abercrombie

Geboortedatum 20-02-1774

Datum doop 06-03-1774

Naam vader Abercrombie

Naam moeder Dieulefit

Tekst register 1774 maart 6 het tweede met naame Jan Willem gebooren den 2 februarij H: A: zijnde het dogtertie van den Weledel: Gest: Heer Majoor G: C: Abercrombie en vrouwe Joh: Herberdina Dieulefit echtelieden. Peeter Jan de mes, en meeter Wilhelmina Susanna Abercrombie. (was get:) Jb Tallans V:D:M:

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)

Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 3 (Paramaribo)

Pagina register 37

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in