Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863), Voornamen: Johanna Catharina

Meer resultaten

Voornamen Johanna Catharina

Achternaam Heidweiller

Beroep -

Straat en huisnummer -

Plaats -

Land -

Plaats plantage Overbrug en Crommenie

Locatie plantage Suriname

Uitgekeerd eigenaren 300,00

Aantal slaven 1

Vergoed eigenaren 1

Borderelnummer PL161

Opmerkingen Gehuwd met Hostman; van deze grond was geen borderel ingeleverd zodat deze ambtelijk werd opgemaakt door ambtenaar S.J. de Vries: 'Dit borderel, vermeldende de slaven, die in de slavenregisters bekend staan ten name van plantage Overbrug en Crommenie is, krachtens art[ikel] 6 der wet van 8 Augustus 1862 Staatsblad no 164 (GB [Gouvernementsblad] no 6) in duplo opgemaakt ter Gouvernements Secretarie voor de Gouver[nements] Secretaris de hoofdcommies J.E. Wesenhagen'. Plantage vermoedelijk verlaten omdat de slaaf te Paramaribo verbleef; de handtekening van de persoon die voor ontvangst van de tegemoetkomingsgelden tekende was onleesbaar

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.02.09.08, inventarisnummer: 226

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in