Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863), Voornamen: -

Meer resultaten

Voornamen -

Achternaam Fonds 'W.G. Deutz'

Beroep -

Straat en huisnummer -

Plaats Amsterdam

Land Nederland

Plaats plantage La Paix

Locatie plantage Suriname

Uitgekeerd eigenaren 59.700,00

Aantal slaven 203

Vergoed eigenaren 199

Borderelnummer PL164

Opmerkingen Huis van negotie onder de naam firma 'Jan en Theodore van Marselis' voert de directie over het fonds 'W.G. Deutz', in 1753 ten behoeve van enige planters in de kolonie Suriname gesticht door W.G. Deutz. De firma 'Jan en Theodore van Marselis' staat onder directie van Hendrik van Marselis Hartsinck en Renard van Marselis Hartsinck, beiden commissionairs uit Amsterdam. Commissarissen van deze firma zijn: Pieter Constantijn Gulcher (lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en koopman uit Amsterdam), Jan van Eeghen (lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en koopman uit Amsterdam) en Frans van Heukelom (president van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Amsterdam en koopman uit Amsterdam). 'Generale geqaulificeerden van al de geïnteresseerden en houders van aandelen in het fonds 'W.G. Deutz': jonkheer Louis Henri Rutgers van Rozenburg (assuradeur uit Amsterdam), Ferdinand Rendorp (mede-directeur Nederlandsche Bank, Amsterdam), Joannes Sebastiaan van Naamen (lid van de arrondissementsrechtbank Amsterdam en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uit Amsterdam) en Hugo Cornelis Cruijs (mede-directeur Nederlandsche Suikerraffinaderij [verdere gegevens ontbraken]). Tot het fonds behoren thans: plantage Vreeland (suiker), plantage La Paix (suiker), plantage Johannesburg (kostgrond) en d'Alyda voor 1/6 aandeel (suiker). Directeuren in Suriname in dienst van firma 'Jan en Theodore van Marselis': J.E.H. Hubert en J.G. Klein. Invullers borderel: Pieter May, Henri Guillaume Roux en Paul René Planteau. Deel van de tegemoetkoming werd aangewend ter aflossing van schulden

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.02.09.08, inventarisnummer: 227

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in