Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Afkortingen

Bij de samenstelling van de database is een aantal termen en benamingen voorkomend in de gebruikte archiefbronnen afgekort. Hieronder volgt een lijst van de gehanteerde afkortingen.

De afkortingen komen alleen voor in de velden Aanmerkingen en Eigenaar/Vrijlater.

A

a/d = aan de 
adm = administrateur(s); administrerend(e) 
afk = afkomstig (van)  
a.i. = ad interim (latijn: waarnemend) 
alf = alfabetisch
art = artikel 
  
B  

bdl = boedel 
beh = beherende
Br = Brits(e) 
   
C

Ch = Chinees; Chinese
chr = christelijk; christendom
cs = cum suis (latijn: met de zijnen)
cur = curator
  
D

dd = de dato
dhr = de heer 
  
E

EBG = Evangelische Broeder Gemeente
echtg = echtgenote
eig = eigenaar
erfg = erfgenaam; erfgenamen
exec.test. = executeur-testamentair

G  

GB = Gouvernements Blad 
Geb = geboren 
gebr = gebroeders 
geh = gehuwd
gen = genootschap 
gouv = gouverneur 
gouv gen = gouverneur-generaal 
GR = Gouvernements Resolutie

H

houtgr = houtgrond 
HRNWIB = Hoge Raad der Nederlandsche West-Indische Bezittingen

I  

immi = immigrant 
incl = inclusief 
i.p.i. = in partibus infidelium (latijn: in ongelovig [=niet rooms-katholiek] gebied) 
ipv = in plaats van

J  

jnk = jonkheer 
jr = junior 

K

kap = kapitein 
kol = koloniaal; koloniale

L

l = letter

M  

minderj = minderjarig(e) 
mn = met name 
mnd = maand(en) 
mr = meester
mw  = mevrouw

N

Ned = Nederlands(e) 
no = nummer; numero

O  

off 2e kl gez = officier 2e klasse van gezondheid 
onbek onbekend = overl  overleden

P

pl = plantage 
publ = publicatie

R

res = resolutie 
RK = rooms-katholiek

S

sr = senior 
straatv = straatvoogd(ij) 
  
T  

tav = ter attentie van 
tnv = ten name van

U
 
uitl = uitlandig(e) 
  
V
v/d = van de 
v/h = van het 
verl = verlaten 

  
W
weesmr = weesmeester 
  
Z   
zn = zoon 
 
 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in