Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Accountability: 

Deze site was een initiatief van het Nationaal Archief in het kader van de Historische Database Suriname, waarin het Nationaal Archief samenwerkt met Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) te Paramaribo. De gegevens over de manumissies en de emancipaties werden geleverd door de onafhankelijke onderzoekers O. ten Hove en H. Helstone.

De database Emancipatie werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc. In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief. In 2013 is een toevoeging aan de index gedaan, toen de namen van ruim vierhonderd zogenaamde 'vrije arbeiders' aan de database werden toegevoegd. De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database. De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief

Ontstaan database

Het Nationaal Archief in Den Haag is de samensteller van de database, historicus drs. Okke ten Hove, zeer dankbaar dat hij zijn digitale bestand belangeloos ter beschikking heeft gesteld voor deze publicatie op het internet.

Op zijn beurt heeft drs. Ten Hove bij zijn archiefonderzoek veel hulp gehad van medewerkers van het Nationaal Archief. Van dezen moet vooral Carla Bakker worden genoemd, die als vraagbaak en meelezer optrad en de onderzoeker voor veel valkuilen en fouten heeft behoed. Bovendien heeft zij zelf de manumissies uit 1832 gevonden die ‘verstopt’ bleken te zijn in het Archief van de Hoge Raad der Nederlandsche West-Indische Bezittingen 1828-1832. Ook René Janssen heeft de onderzoeker grote diensten bewezen, door hem bij aanvang van zijn onderzoek naar de bronnen te leiden die de gegevens hebben opgeleverd, waarvan deze database het resultaat is.

Wat betreft de opbouw van het digitale databestand is veel dank verschuldigd aan Carel ten Hove. Deze heeft de oorspronkelijke database (in Dbase) gebouwd en ook de statistische bewerkingen op dit bestand uitgevoerd.

Het archiefonderzoek van Ten Hove is uitgemond in een boekpublicatie: Manumissies in Suriname 1832-1863. Deze publicatie is een gezamenlijk werkstuk van Okke Ten Hove en co-auteur Frank Dragtenstein.

Dr. W. Hoogbergen van de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht komt alle lof toe voor zijn begeleiding van het onderzoek dat heeft geresulteerd in de genoemde publicatie. Het Nationaal Archief is hem als vertegenwoordiger van de uitgever ook erkentelijk voor zijn toestemming om de gegevens, nadat die in druk waren gepubliceerd, tevens te mogen benutten voor publicatie op het internet. Tot slot gaat onze dank uit naar Frank Dragtenstein, als co-auteur van de boekpublicatie.

De teksten bij deze internetversie van de database zijn in samenspraak met Okke ten Hove samengesteld door drs. Robbert Jan Hageman; de illustraties zijn uitgezocht door Louisa Balk (beiden Nationaal Archief).

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in