Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)

Zoeken

Velden doorzoeken
5202 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 5202 gevonden
RegestDatum
negerin Sablica door de vrije negerin Dorothea Mathias St. Jago, wegens trouwe dienst.13-09-1741
negerin Maria Magdalena en haar zoon Pedro Carval door de vrije negerin Dorothea Matthias St. Jago, wegens trouwe dienst. Met ongedateerde bijlage (no. 27), waarin verzoek aan secretaris om vrijbrieven te maken voor de in de nrs. 24-26 genoemde personen.13-09-1741
negermeisje Dominga Catharina dochter van haar overleden nege-rin Martha door Poulina Heyer, weduwe van Jan Ellis voor 80 peso. Met bijlage van 4 augustus 1741, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.20-09-1741
neger Mingeel door Anna Gipson weduwe van Cornelis van Stee-ke-len-burgh, wegens trouwe dienst. Met bijlage van 28 september 1741, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken. Getekend door Johannes Stuylingh, gemachtigde van A. Gipson weduwe van C. Stekelenburgh.25-09-1741
mulat Nicolaas Jansz door Anna Elisabeth Stoonhouse weduwe van Juan Schuurman, raad en kapitein over de burgerij, voor 350 peso.23-10-1741
Verklaring van Anna Elizabeth Stoonhouse weduwe van Juan Schuur-man, dat zij haar negermeisje Guana Loci, dochter van haar neger Juan Domingo Garcia alias Domingito heeft vrijgege-ven, wegens trouwe dienst. De secretaris kan op het tonen van deze akte een vrijbrief voor het genoemde negermeisje passeren.23-10-1741
negerin Dianora door Cicilia de Mey weduwe van Sigismundus Druschke, voor 100 peso. Met bijlage van 18 oktober 1741, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.03-11-1741
neger Diego Anthony door Cornelis Berch jr voor 200 peso. Met kwitantie van 9 november 1741.09-11-1741
negerin Mariana door Willem Lixraven, schipper, wegens trouwe dienst. Met bijlage van 14 november 1741, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.14-11-1741
mulat Nicolaas Bjerno door Poulina Heyer weduwe van Jan Ellis, wegens trouwe dienst.24-11-1741
mulat Manuel door Poulina Heyer weduwe van Jan Ellis, wegens trouwe dienst. Met bijlage (fo. 74) van 24 november 1741, waarin verzoek aan secretaris om vrijbrieven te maken voor de in de nrs. 49 en 50 genoemde mulatten.01-01-1742
Manumissie voor de mulattenjongen Pieter Pieterse zoon van de negerin Leonora door Thomas Willemsz, voor 40 peso.16-01-1742
mulattenmeisje Anna Catharina dochter van de slavin Maria Roosje door Thobias de Lange, "uyt seekere consideratie". Met bijlage, waarin verzoek van 16 januari 1743 om een vrijbrief te maken.17-01-1742
mulat Claas Senjor door David Barugh Louzada, voor 530 peso, betaald door de vrije mulat Bartholomeus Paula.20-02-1742
negerin Gracia Isabella door Rachel da Costa Andrade weduwe van Jacob Efraim Jessurun Henriquez, voor 250 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 13 maart aan secretaris om een vrijbrief te maken.14-03-1742
neger Gwaan Fransisco door Maria van Overschilde weduwe van Jan Geyse, voor 350 peso. Met ongedateerde bijlage, waarin ver-zoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.14-03-1742
mulattin Sebel Manuel met haar mestieze kind Maria Magdalena door Rachel Marchena weduwe van Isaac Haim Senior, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 9 april aan secreta-ris om een vrijbrief te maken.09-04-1742
mulattenmeisje Mary dochter van de negerin Keti door de chirur-gijn Jan Meyer, "uyt seekere consideratie".13-04-1742
mulattenjongen Jan zoon van de negerin Keti door de chirurgijn Jan Meyer, "uyt seekere consideratie". Met bijlage, waarin verzoek van 13 april aan secretaris om vrijbrieven voor Mary (nr. 11a) en Jan te maken.13-04-1742
negerin Craba door François Barovius, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 14 april aan secretaris om een vrijbrief te maken.14-04-1742
neger Jan Pietersz door Adriaan Schonenboom, voor 200 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 1 november 1741 aan secretaris om een vrijbrief te maken.25-04-1742
negerin Doya door Maria de Veer, wegens trouwe dienst. met bijlage, waarin verzoek van 20 april aan secretaris om een vrijbrief te maken.25-04-1742
mulattenjongen Domingo Calistre door Juan de Baesa van de Spaanse natie, "uyt seekere conside-ratie"; na zijn overlijden. Met ongedateerde bijlage, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.25-04-1742
negerin Markita door Rudolph van den Clooster, voor 100 peso. Met kwitantie in twee termijnen, waarvan de laatste datum 23 april 1742.25-04-1742
mulat Bartholomeus Batiste door Jan Twisleton, voor 300 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 13 april 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.25-04-1742
sambose Maria Locrees door de weduwe van Wouter Dronkers, voor 250 peso. Met ongedateerde bijlage, waarin verzoek aan secretaris om een vrij-brief te maken.07-06-1742
neger Anthony Pieter door Willem Martin, voor 300 peso, betaald door de weduwe van John Martin. Met bijlage, waarin verzoek van 5 juni 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.08-06-1742
negerin Juana met haar twee kinderen Balthazar en Sara door Theuntje Zeeman weduwe van Wouter Dronkers, voor 320 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 11 juni 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.13-06-1742
negermeisje Francisca Anthonia dochter van de negerin Bibie door Ester de Crasto weduwe van Isaac de Marchena, voor 90 peso, betaald door de vrije neger Donky. Met bijlage, waarin verzoek van 12 juni 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.13-06-1742
negerin Maria door de vrije neger Lucas Lodrigo, wegens trouwe dienst; na zijn overlijden.14-06-1742
neger Lodrigo door Mijndert Thiesingh, voor 250 peso, betaald door de schipper Claas Visser. Met bijlage, waarin verzoek van 8 april 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.02-07-1742
negerin Mariana door de vrije mulattin Magdalena de Bruyn, "uyt seekere consideratie"; na haar overlijden. Met bijlage, waarin ver-zoek van 17 juli 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken. In de bijlage is sprake van "eerlick en getrouw gedient".23-07-1742
negerin Leonora met haar dochter Anna Christina door Laurentius Rudolph Horst, voor 420 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 10 juni 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.26-07-1742
neger Juan Françisco door Abraham Visser, voor 350 peso. Met ongeda-teerde bijlage, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.02-08-1742
neger Cayaay door de schipper Jan Dam, voor 320 peso, betaald door de vrije mulat Bartholomeus Paula. Met bijlage, waarin verzoek van 13 augus-tus 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.13-08-1742
neger Juan Domas door Maria van Lemme weduwe van Pieter den Uyl, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 14 augustus 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken. N.B. "Deese pro forma verleent"; "alsoo deselve neeger ter zee is vaerende ende de vrijbrief niet anders strekt als bij neeming van de voorn. neeger omme sig weeder alhier te transporteeren".14-08-1742
negermeisje Dominga door de vrije negerin Lena, "uyt seekere considera-tie". Met bijlage, waarin verzoek van 14 augustus 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.14-08-1742
neger Bentura door Nathanael Ellis, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 14 augustus 1742 aan secretaris om een vrijbrief pro forma te verlenen. Zie formulering ad nr. 49.14-08-1742
negerjongen Anthony door Maria Haselaer weduwe van Jan Craneveldt Hendriksoon, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 15 augustus 1742 aan secretaris om een vrijbrief pro forma te verlenen. Zie formulering ad nr. 49.15-08-1742
mulattenmeisje Anna Christina dochter van de sambose Thomasina door Sarah Pareira weduwe van Abraham Penzo, voor 100 peso. Met ongeda-teerde bijlage, waarin verzoek aan secretaris om een vrijbrief te maken.27-08-1742
mulattin Gracie met haar drie kinderen Jan, Anna Sebel en Jaco-bus door Anna Elizabeth Stoonhouse weduwe van Juan Schuurman, voor 200 peso. N.B. De 200 peso zijn door de weduwe aan de mulattin ver-strekt "tot supplement der kooppenningen van vierhon-dert pesos, waarvoor sij haarselven bij haaren meester Ernst Gerard Cruger had vrijgecogt".10-09-1742
mulattin Anna Maria door de schipper Jan Pedro Jansz, voor 450 peso. Met bijlage, waarin verzoek van 18 september 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.18-09-1742
neger Juan Pedro door Nathanael Ellis sr, voor 200 peso. Met kwitantie van 2 juli 1738 en verzoek van 2 juli 1739 om pro forma een vrijbrief te verlenen "om te mogen navigeeren". N.B. Hiervan is een "dubbelt verleent aan de Heer N. Ellis ter versen-ding buytenlands den 14 december 1745".20-09-1742
drie mestiezen Johannes Joseph, Willem Bruyn en Jan van der Meer door Rachel van Rees weduwe van Daniel Smith, "uyt seekere consideratie"; na haar overlijden. Met bijlage, waarin verzoek van 24 september 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken. N.B. Op voorwaarde dat zij de helft van hetgeen zij "coomen te winnen" gedurende haar leven aan haar zullen geven.24-09-1742
sambose jongen Bartholomeus Paulo zoon van de negerin Thiena door Jacob van David Senior, voor 50 peso, betaald door de vrije mulat Claas Senior. Met bijlage, waarin verzoek van 27 september 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.28-09-1742
neger Juan Domingo door Lourentius Rudolph Horst, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 16 oktober 1742 aan secretaris om pro forma een vrijbrief te verlenen "omme te moogen navigeeren".16-10-1742
negerin Esperanca door Mordochay Abinun de Lima, voor 200 peso.16-10-1742
mestieze jongen Nicolaas Anthony zoon van de mulattin Lusia Maria door de kapitein Thomas Smith, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 21 november 1742 om een vrijbrief te maken.23-11-1742
mulattenjongen Johannes zoon van de negerin Maria door Gijsbert-ha Maria Backer, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 4 december 1742 aan secretaris om een vrijbrief te maken.05-12-1742
neger St. Bastiaan Fransisco door Jacob Hisquiao de Leon, we-gens trouwe dienst. Met verklaring van 14 juli 1738 over de vrijge-ving.07-12-1742
1234...105
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in