Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies) - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
26 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 26 gevonden
RegestDatum
Compagniesneger Domingo Maka en de Compagniesnegerin Dominga door de direkteur van Curaçao, voor 100 peso.09-05-1722
mesties Augustin, creool van Curaçao, door de koopman Jean Jacques Chatelain, wegens trouwe dienst.29-01-1779
mestieze jongen Louis Joseph zoon van de mulattin Maria Magdalena Belemina door Mayer Polonais te St. Thomas, nu te Curaçao, wegens trouwe dienst van zijn moeder.13-12-1782
mestieze meisje Maria Josephia alias Jurriana door Sophia Josephia weduwe van Jurgen Juhl te Bonaire; volgens haar verzoek op 17 november 1830 bij directeur en raden van politie ingediend. Met akten van borgstelling van 30 september 1830 en 9 maart 1831 van resp. C.M. Neuman en A.W. Neuman te Bonaire en Curaçao.09-03-1831
mulat Fredrik Killy door Mourens Exsteen Franken, voor 200 peso. N.B. “Deeze vrijbrieff door mij geaccordeert, dogh niet anders als pro forma, opdat de neeger daar meede zal moogen navigeeren, Curaçao, datum ut supra, Mourens Exsteen Franken”.15-12-1756
mulat Jean Pierre, kleermakersbaas, door de raad en fiskaal mr. Hubertus Coerman, voor een niet nader genoemd bedrag, op voorwaarde dat hij kleren zal blijven maken en herstellen voor Coerman, zolang deze op Curaçao verblijft.23-08-1781
mulattin Dorothea, creoolse van Curaçao, door de koopman Jean Jacques Chatelain, wegens trouwe dienst.16-08-1779
mulattin Theresa (ongev. 28 jaar), creoolse van Curaçao, met haar mestieze kind Pierre (ongev. 4 jaar) door Silvester de Castro, uit genegenheid.19-10-1775
neger Bastiaan Bentura door Gouverneur en Clarke, kooplieden en gevolmachtigden van Isaac Gouverneur eertijds koopman te Curaçao nu wonend te New York, voor 200 peso; volgens akte van substitutie van 25 mei 1787 door Nicolaas Gouverneur.16-10-1787
neger Floris door Willem Bazarne, voor 200 peso. N.B. "Deeze vrijbrieff is door mij geaccordeert, dog niet an-ders als pro forma, opdat deselve neeger daar meede magh navigeeren, Curaçao datum ut supra W. Bazar-ne".10-12-1756
neger Gieto zoon van zijn gewezen negerin Marsera door Jan Hendrikx, oud-raad en kapitein over de burgerij, wegens trouwe dienst. N.B. "Deese vrijbrieff verleent pro forma, ten eynde gem. neger Gieto daar meede sal kunnen navigeeren, Curaçao 9 may 1753 Jan Hendrikx".09-05-1753
neger Guaantje door Mourents Exsteen Franken, voor 200 peso. N.B. "Deeze vrijbrieff door mij geaccordeert, dogh niet anders als pro forma, opdat de neeger daar meede zal moogen navigeeren, Curaçao, datum ut supra, Mourens Exsteen Franken".15-12-1756
neger Jan door president en raden van Curaçao, volgens besluit van 23 oktober 1806 en na intrekking van het besluit van 6 juli 1806.15-11-1806
neger Juan Mingeel door Willem Bazarne, voor 200 peso. N.B. "Deeze vrijbrieff is door mij geaccordeert, dog niet an-ders als pro forma , opdat deselve neeger daarmeede magh navigeeren, Curaçao datum ut supra, W. Bazarne".10-12-1756
negerin Anna Willemina door Jan Adam Krell, ingevolge testament van 26 januari 1766 van hem en zijn overleden vrouw Christina Dorcas, wegens trouwe dienst. Met bijlage van 10 juli 1772 te Bonaire, waarin verzoek aan secretaris te Curaçao om een vrijbrief te maken.17-09-1772
negerin Anthonettje geboren op Curaçao met haar zuigeling (een niet met name genoemd mulatten-meisje) door de vrije mulat Pieter Nicolaas Christiaansz voor 333 peso en 6 realen.20-07-1778
negerin Diana, eigendom van de plantage Hajana aan de rivier de Demerary, door Ambrosius Tulleken, thans te Curaçao, wegens haar trouwe dienst en op "instantelijk" verzoek van zijn echtgenote S.M. van Hoogendonk.13-12-1779
negerin Esperansa (ongev. 23 jaar), geboren te Curaçao, door Adriaan Alons voor 500 peso.30-07-1787
negerin Maria Martha door de oud-kapitein over de militie, inge-nieur en raad Godfried Caarl Esdré, wegens trouwe dienst aan hem en zijn familie; op voorwaarde dat zij gedurende het verblijf van hem en zijn huisgezin te Curaçao alsmede gedurende hun reis naar Holland zal blijven continueren in haar slaafse dienst en dat haar vrijdom niet eerder zal ingaan dan na de expiratie van genoemde tijd en het volbrengen van de geplande reis.29-08-1759
negerin Mariana door de vrije mulat Nicolaas Joseph, wegens trouwe dienst; na zijn dood. N.B. "Deese acte geannulleert, als zijnde den gepraelega-teer-de en de testamentaire dispositie met den band van fidei commis bes-waard geweest, Curaçao den 6 january 1759, quod attestor".19-05-1756
negerin Marsala en haar zoon Gietoe, de negerin Theeja en de neger Diego Fernando Speelman en zijn zuster de negerin Louisa door Jan Hendrikx, wegens trouwe dienst aan hem en zijn dochter Clara Elizabeth Hendrikx weduwe van Simon Versteveren bewezen te Curaçao en in Holland.06-11-1752
oude en afgeleefde mulattin Dominga Zerover door gouverneur Isaac Faesch, wegens trouwe dienst. N.B. Deze vrijbrief is op last van gouverneur Jacob van Bos-velt gean-nuleerd en door een andere gerenoveerd op last de verga-dering van Tienen van 18 mei 1761. Curaçao 29 april 1762.09-11-1756
oude en afgeleefde negerin Servina door gouverneur I. Faesch, wegens trouwe dienst. N.B. Deze vrijbrief is op last van gouverneur Jacob van Bos-velt gean-nuleerd en door een andere "gerenoviert" op last van de vergade-ring van Tienen van 11 mei 1760. Curaçao 17 april 1761.08-11-1756
slaaf Bartholomeus (Bartholomeus Beloond), 37 jaar, zn van Martina, door Rutgerus Hermanus Esser, majoor bij het bataljon jagers no. 27, oud-gouverneur van Curaçao.23-01-1849
slaaf Daniel (Daniel Genie), 29 jaar, zn van Elizabeth Koffy, te Curaçao, door het gouvernement.20-11-1857
slavenmeisje Cicilia Thomasa (Cicilia Thomasa Stil), 11 jaar, dr van Maria Regina, door Charles Steel te St. Thomas., aangevraagd door zijn moeder Maria Gijsbertha Schotborgh te Curaçao.29-07-1857
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in