Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Fotomateriaal aanbieden

U maakt gebruik van het reactieformulier onderaan de pagina. Dit formulier verschijnt als u 'Plaats een reactie' aanklikt op de detailpagina waar uw reactie betrekking op heeft. Meer uitleg over het gebruik van het reactieformulier is beschikbaar.
U gebruikt het formulier:

 • om te melden dat u een of meer portretfoto's wilt aanleveren;
 • of dat u in het Geheugen van Nederland een bepaalde foto heeft gesignaleerd;
 • én om informatie over het betreffende fotomateriaal te geven.

Het is dus niet de bedoeling dat u een digitale foto met het reactieformulier meestuurt. Dat kan ook niet met het formulier.

Invullen reactieformulier

Bovenste deel: Gegevens afzender

Als u dat wilt kunt u volstaan met uw e-mailadres. Maar meer informatie (bijvoorbeeld een telefoonnummer) is handig. Museum Maluku moet goed met u in contact kunnen komen.

Onderste deel: Uw bericht

 • Soort reactie:
  u kiest 'portretfoto's'. U kunt per formulier maar één soort reactie selecteren. Wilt u van een gezinshoofd bijvoorbeeld én een foto én aanvullende gegevens aanbieden? Dan maakt en verzendt u dus twee keer een formulier. Dat is nodig voor een goede gegevensverwerking.
 • Betreft:
  in dit veld klikt u aan op wie (van het gezin) een foto betrekking heeft. U ziet dat u een individueel gezinslid kunt selecteren. Maar u selecteert bijvoorbeeld 'echtpaar' als u een foto heeft waar beide echtelieden op voorkomen.
 • Mijn bericht:
  in dit veld geeft u informatie over een foto. U laat weten dat u een of meer eigen foto's voor de database wilt uitlenen, of dat u een foto heeft gezien in de collectie van Museum Maluku op de website het Geheugen van Nederland.

Eigen foto:
u schrijft in het kort hoe u weet dat wie op een foto staat, dezelfde is als de persoon die u in de database heeft gevonden. U noemt uw relatie tot die persoon en meldt of en zo ja, wanneer deze is overleden. U schrijft wanneer en waar (ongeveer) de foto is gemaakt. Zo mogelijk vermeldt u wie de foto heeft gemaakt. Is er meer op de foto te zien (andere mensen, een omgeving), geeft u dan onderwerp of gelegenheid aan. Voorbeelden: 'Koninginnedag in woonoord A'; vlootschouw Den Helder'.

Foto uit het Geheugen van Nederland:
u vermeldt het gegeven fotonummer en neemt de bijbehorende beschrijving over. Ook deelt u kort mee hoe u weet dat wie is afgebeeld dezelfde is als de persoon die u in de database heeft gevonden. U noemt uw relatie tot deze persoon en meldt of en zo ja, wanneer die is overleden. Vergeet bij een groepsfoto niet om aan te duiden wie u bedoelt. Informatie over wie andere afgebeelde personen zijn, is uiteraard welkom. Zie ook 'Foto's uit het Geheugen van Nederland'.

Antwoord

Na verzending van uw reactieformulier zal Museum Maluku contact met u opnemen. Gaat het om fotomateriaal uit uw eigen bezit, dan zal worden besproken hoe dit het beste kan worden uitgeleend.

Ook wil het museum kunnen nagaan of een afgebeelde persoon inderdaad is overleden, of dat een betrokkene het goed vindt dat zijn of haar foto in de database wordt opgenomen.

Bovendien kan u ter controle om nadere informatie worden gevraagd. Dat is ook mogelijk wanneer u een portret heeft gevonden op een foto in het Geheugen van Nederland.

Geleend fotomateriaal wordt na digitalisering zo snel mogelijk en ongeschonden teruggestuurd.

Alternatief: brief sturen

U hoeft niet per se het reactieformulier te gebruiken. U kunt ook een brief sturen, met onderstaande adressering.

Uw brief moet dezelfde informatie bevatten als het reactieformulier. Gebruikt u dus bovenstaande toelichting op het gebruik van het reactieformulier als voorbeeld voor uw brief.

Anders dan bij het reactieformulier, kunt u bij uw brief ook alvast (een afdruk van) de aangeboden foto of foto's meesturen. Denkt u dan aan het volgende.

Is een geportretteerde nog in leven? Vermeldt dan dat de betrokkene toestemming geeft tot publicatie van zijn of haar portret op deze website. Daaronder moet hij of zij naam en handtekening zetten.

Als u een groepsfoto opstuurt, geeft u dan duidelijk aan wie van de afgebeelde figuren u bedoelt.

Gaat u vooral niet in unieke foto's knippen of daarop schrijven.

Museum Maluku
t.a.v. de informatiebeheerder
postbus 13379
3507 LJ Utrecht

onder vermelding op de envelop van: reactie database. 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in