Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik CAZ-administratie

Accountability: 

Het onderzoek voor verbetering en aanvulling van de database is gedaan bij het ministerie van VWS.

Daarbij is in hoofdzaak het register op de Molukse bevolkingsadministratie van het CAZ geraadpleegd. In voorkomende gevallen moest worden teruggegrepen op het bijbehorende bestand van persoonskaarten.

Bij het doornemen van het register van het CAZ werd ook gestuit op namen van Molukkers die niet op de passagierslijsten van 1951 stonden. Niet alle Molukkers zijn immers in Nederland aangekomen als (geregistreerde) opvarende van een transport in 1951.

In dit verband is alleen acht geslagen op personen die in de periode tot de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea in 1962 in Nederland zijn aangekomen. Hun gegevens zijn onder vermelding van de vindplaats in aparte cahiers genoteerd.

Er zijn geen gegevens verwerkt die betrekking hebben op iemands leven in Nederland. Dat wil ook zeggen dat er niets is genoteerd over personen die geboren zijn in Nederland.

Bij het controleren en aanvullen van gegevens aan de hand van de CAZ-administratie zijn de daar gevonden gegevens toegevoegd aan de al bestaande database. Er zijn dus geen gegevens uit de passagierslijsten 'gewist' of 'verbeterd'.

Voor de meeste categorieën gegevens geldt dan ook dat deze in verschillende kolommen (velden) van de database voorkomen. Zo zijn aparte kolommen aangehouden voor gegevens van een passagierslijst, voor gegevens uit de CAZ-administratie en voor gegevens uit overige bronnen, zoals mededelingen uit Molukse kring.

Zo is voldaan aan de eis van goede zorg voor correcte gegevens en aan eisen voor systematisch historisch onderzoek. Want bij historisch onderzoek moet duidelijk zijn welke informatie aan welke bron is ontleend en op welke punten bronnen onderling verschillen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in