Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Openbaarheid

Accountability: 

De Molukse database heeft deels betrekking heeft op nog levende personen. Daarom heeft het Nationaal Archief op het punt van publicatie een afweging moeten maken. Daarbij is enerzijds gekeken naar de Wet bescherming persoonsgegevens, anderzijds naar het belang van openbaarmaking.

Maar ook de feitelijke situatie is in ogenschouw genomen. Zo is gelet op de volgende punten.

  • Vanuit de regeringsvisie op noodzaak en urgentie van een geschiedschrijving van de Molukse gemeenschap in Nederland waren ook andere delen van de overheid bereid aan de totstandkoming van de database mee te werken. De bouw van de website en de samenstelling van de database konden rekenen op subsidie en ondersteuning door het ministerie van VWS. Het ministerie van Defensie heeft haar bereidwilligheid getoond door het beschikbaar stellen van aanvullingen op de passagierslijsten van 1951.
  • De passagierslijsten van 1951 zijn in dat jaar gedrukt en ruim verspreid. Dat is niet zo vreemd. In de nasleep van de oorlog en de dekolonisatie waren massale verplaatsingen - van militairen, maar ook van repatrianten en andere migranten - aan de orde van de dag. Voor velen was het van groot belang te weten waar en wanneer verwanten of bekenden terugkeren of aankomen. Lijsten van opvarenden vormden een belangrijke, toegankelijke informatiebron.
  • Na de vestiging van de Molukkers in Nederland zijn 'hun' lijsten in vergetelheid geraakt. Gedrukte exemplaren zijn in het archief van Museum Maluku gekomen. Sinds maart 2001 zijn ze daar echter weer door het publiek in te zien. In die openbaarheid kan het Nationaal Archief zich goed vinden. Er staan geen schokkende gegevens in de lijsten en de informatie is meer dan 50 jaar oud.
  • Passagierslijsten van migrantenschepen uit de jaren '50 en '60 van de 20e eeuw zijn in verschillende Nederlandse archieven voor raadpleging gewoon beschikbaar. In immigratielanden zoals de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland worden de passagierslijsten van immigrantenschepen en lijsten van genaturaliseerden uit die tijd systematisch door de archiefdiensten beschikbaar gesteld. Veel is intussen ook op het internet te vinden, met name voor gebruik door genealogen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in